Vähentääkö Suomen uusi arpajaislaki peliongelmia?

Kirjoitin tämän kolumnin rahapelialan digitaaliseen www.lotterydaily.com julkaisuun ja teksti julkaistiin englanniksi 4.1.2022. Koska asia koskee lähinnä Suomea, niin kirjoitin nyt saman tekstin suomeksi.

Aloitan vuoden 2022 kirjoittamalla oman kotimaani Suomen rahapelijärjestelmän tilanteesta. Kirjoitin noin vuosi sitten ehdotetusta uudesta arpajaislaista, joka oli silloin lähdössä EU:n notifikaatioprosessiin. Suomen eduskunta hyväksyi tuon uuden lain juuri ennen joulua ja laki tuli voimaan 1.1.2022. Laissa on muutamia kohtia, joille on annettu siirtymäaika, minkä vuoksi osa uudistuksista toteutetaan vasta viimeistään vuoden 2023 aikana.

Hallitus on kertonut, että uuden arpajaislain tarkoituksena on auttaa Suomen säilyttämään rahapelien yksinoikeusjärjestelmä ja samalla mahdollistaa rahapeleistä aiheutuvien haittojen vähentäminen. Aiemmin faktisena tavoitteena on ollut myös rahapeleistä valtiolle ja edunsaajille kerättävien tuottojen optimointi, mutta nyt näyttää siltä, että tästä tavoitteesta on luovuttu. Vastuullinen pelaaminen on siis Suomen rahapelijärjestelmän selkeä uusi virallinen päätavoite. En kuitenkaan ole varma, että uusi laki auttaa saavuttamaan tämän tavoitteen.

Ennen kuin perustelen näkemystäni siitä, että uusi laki ei ole hyvä ratkaisu, käyn läpi lain myötä Suomessa muuttuvia asioita. Uuden lain myötä offshore-rahapeliyhtiöiden (ulkomaiset yhtiöt & PAF) toiminta tulee olemaan Suomessa entistä hankalampaa. Suomalaiset asiakkaat saavat edelleen pelata ulkomaisille peliyhtiöille, mutta yhtiöt eivät saa markkinoida ja suunnata myyntitoimenpiteitä Suomeen. Markkinointirajoitukset koskevat nyt myös yksittäisiä henkilöitä. Tällä muutoksella pyritään estämään erityisesti sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa lähinnä julkisuuden henkilöiden harjoittamaa toimintaa. Markkinointikiellon osalta on haasteena se, että laissa ei ole riittävän tarkasti määritelty sitä, mikä katsotaan markkinoinniksi ja myynninedistämiseksi.

Rahapelitoiminnan valvoja, Poliisihallitus, ylläpitää mustaa listaa yhtiöistä, joiden se katsoo rikkoneen markkinointikieltoa. Mikäli peliyhtiö ei muuta toimintaa, jonka regulaattori on katsonut laittomaksi, joutuu yhtiö mustalle listalle. Suomen on tarkoitus ottaa vuoden 2023 alusta alkaen käyttöön rahansiirtojen estot, jolla estetään suomalaisten asiakkaiden rahansiirrot offshore-yhtiöille. Pankkien ja maksuvälitysyritysten tulee estää rahansiirrot niille yhtiöille, jotka ovat joutuneet Suomen mustalle listalle. Tavoitteena oli myös estää rahansiirrot toiseen suuntaan eli peliyhtiöiltä asiakkaille. Tätä estoa ei kuitenkaan voitu toteuttaa, koska perustuslain tulkinnan mukaan asiakkailla on oikeus saada voitot laillisesti pelatuista peleistään. Koska pelaaminen ulkomaisille yhtiöille on edelleen laillista, niin voittojen maksua ei voida estää.

Äkkiä ajatellen saattaa näyttää siltä, että uusi arpajaislaki pyrkii suojelemaan monopoliyhtiö Veikkauksen toimintaa. Näin ei kuitenkaan käytännössä tapahdu. Veikkauksen toiminnalle tulee lisää rajoituksia. Yhtiön markkinointia rajoitetaan, pelaamisen määrälle tulee rajoituksia, vuoden 2023 loppuun mennessä kaikki rahapelaaminen on mahdollista vain tunnistautuneille asiakkaille, raha-automaattien määrää supistetaan paljon jne. Kaikkien näiden toimenpiteiden tavoitteena on vähentää Suomen rahapeliongelmien määrää.

Edellä mainitut toimenpiteet ovat jo aiheuttaneet merkittävän laskun Veikkauksen tuotossa. Suomen valtio ja edunsaajat saivat vielä muutama vuosi sitten rahapeleistä vuosittain noin 1,2 miljardin euron rahasumman. Nyt tuo summa on laskenut jo noin 700 miljoonan euron tasolle, eikä uusi laki tuo tähän tilanteeseen parannusta. Suomalaiset ovat kyselytutkimusten mukaan tukeneet rahapelien monopolijärjestelmää poikkeuksellisen vahvasti. Laaja edunsaajaverkosto on saanut monopoliyhtiön tuottoja vuosittain noin miljardi euroa, ja tuo verkosto on ollut suurin syy monopolijärjestelmän puolustamiseen. Nyt nuo syyt puolustaa järjestelmää ovat ainakin vähentyneet merkittävästi.

Veikkaus saa uuden lain myötä joitakin pieniä helpotuksia toimintaansa, mutta niiden tuottoja lisäävä vaikutus on kuitenkin korkeintaan muutamia kymmeniä miljoonia euroja. Tämän lisäksi Veikkaus saa nyt oikeuden perustaa B2B liiketoimintaan keskittyvän tytäryhtiön, josta odotetaan pitkällä tähtäimellä kymmenien miljoonien eurojen vuosituottoja. Uusi yhtiö keskittynee myymään rahapelituotteita ja niitä tukevia teknologisia ratkaisuita toisille peliyhtiöille. En voi tätä asiaa kommentoida neutraalisti, koska erimielisyys toiminnan sisällöstä oli suurin syy Veikkauksesta irtisanoutumiseeni. Joka tapauksessa toivotan onnea uuden yhtiön pyrkimyksille!

Uudesta laista aiheutuu siis harmia offshore-yhtiöille, monopoliyhtiö Veikkaukselle ja sen nykyisille edunsaajille. Tavallisten asiakkaiden näkökulmastakin laki aiheuttaa ainakin jonkin verran harmia, eikä siinä olen keskimääräisen asiakkaan kannalta mitään erityisen hyvää. Uusi arpajaislaki voi kuitenkin olla hyvä ratkaisu, jos se auttaa saavuttamaan valtion suurimman tavoitteen eli peliongelmien määrän laskun. Suomi on nyt selkeästi valinnut linjan, jossa rahapeleistä saatavilla tuotoilla ei ole enää samanlaista merkitystä kuin aiemmin. Vielä muutama vuosi sitten Veikkaus joutui tasapainoilemaan omistajansa ristiriitaisten tavoitteiden välillä, kun valtio odotti samaan aikaan lisää tuottoja ja vähemmän peliongelmia.

Avainkysymys on siis, tuleeko peliongelmat vähenemään Suomessa uuden lain myötä. Toivottavasti näin käy, mutta en ole siitä lainkaan varma. Virallisten tutkimusten mukaan noin kolme prosenttia suomalaisista kärsii peliongelmista, ja vajaat prosentti vakavista ongelmista. Tämä peliongelmien taso on pysynyt suunnilleen samana lähes koko 2000-luvun ajan. Veikkaus tekee omaa epävirallista rahapeliongelmien määrän seurantaa. Yhtiön tutkimusten mukaan peliongelmien määrä on vähentynyt koronaviruksen aikana hieman alle kahden prosentin tasolle. Suomen peliongelmista suurin osa on aiheutunut raha-automaattitoiminnasta. Nyt automaattien määrän vähentäminen, niiden pelaamisen salliminen vain rekisteröityneille asiakkaille sekä kyseisten laitteiden väliaikainen sulkeminen koronan takia ovat todennäköisesti parantaneet peliongelmien tilannetta. Uuden lain mukaan Veikkaus voi edelleen pitää raha-automaatteja kaikkialla Suomessa niin kutsutuissa avoimissa tiloissa kuten supermarkettien aulatiloissa, kahviloissa ja huoltoasemilla.

Nykyisessä monopolijärjestelmässä viranomaisen mahdollisuus valvoa toimintaa kohdistuu käytännössä vain monopoliyhtiöön. Uuden lain myötä regulaattori saa jonkin verran välineitä ja resursseja puuttua myös offshore-yhtiöiden toimintaan. Suomen rahapelaamisesta suuntautuu jo noin 1/3 muille yhtiöille kuin Veikkaukselle. Digitaalisissa kanavissa ulkomaisten yhtiöiden, mukaan lukien ahvenanmaalainen PAF, markkinaosuus on jo noin puolet. Joissakin tuoteryhmissä, kuten kiinteäkertoimisessa vedonlyönnissä, Veikkauksen markkinaosuus on enää korkeintaan neljännes. Pelaamista koskevat pelirajat eivät siis ulotu offshore-yhtiöihin, jolloin kenelläkään ei ole käsitystä yksittäisten ihmisten pelaamisen volyymeistä. Tässä tilanteessa mahdollisten peliongelmien ennalta ehkäiseminen on erittäin vaikeaa.

Suomessa järjestetään eduskuntavaalit huhtikuussa 2023. Sitä ennen emme saa virallisia tietoja uuden arpajaislain vaikutuksista peliongelmiin, mutta joku käsitys asiasta toivottavasti kuitenkin on. Edunsaajien saamat rahat eivät todennäköisesti enää tule suoraan Veikkauksen tuotosta vuoden 2024 alusta alkaen. Jos siis käy niin, että peliongelmat eivät vähene, edunsaajat eivät enää puolusta voimakkaasti Veikkauksen monopolia ja offshore-yhtiöiden markkinaosuus jatkaa kasvuaan, niin todennäköisyys siitä, että uusi eduskunta tekee päätöksen lisenssijärjestelmään siirtymisestä, on erittäin suuri. Ennustan, että Suomi seuraa Ruotsin tietä noin viiden vuoden sisällä.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s