Monopolin loppu

Julkaisin tämän tekstin jo englanniksi, mutta tässä on vielä suomenkielinen versiokin, koska asian luulisi kiinnostavan erityisesti suomalaisia lukijoita.

Kotimaani, Suomi, on Norjan lisäksi ainoa läntisen Euroopan maa, jossa vielä koko rahapelitoiminta perustuu monopolijärjestelmään. Joitakin vuosia sitten Norjassa harkittiin vakavasti järjestelmän muuttamista, mutta lopulta maa päätyikin päinvastaiseen ratkaisuun ja alkoi vain vahvistaa yksinoikeusjärjestelmää. Suomi päätyi samaan ratkaisuun, jonka seurauksena mm. aiemmat kolme rahapeliyhtiötä yhdistettiin yhdeksi monopoliyhtiöksi. Tuo uusi yhtiö, Veikkaus, on nyt toiminut pian kuusi vuotta, ja tulokset ovat olleet kaikkea muuta kuin toivottuja.

Mikä monopolijärjestelmässä on vikana ja mitkä ovat epäonnistumisen syyt Suomessa? Ensin on syytä selittää muutama perusasia.

Yleinen tosiasia on, että monopoli vähentää liiketoimintaa, koska markkinatalous ei pääse toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Monopoli siis aiheuttaa tehottomuutta, jota itse asiassa on pidetty rahapeliliiketoiminnan kontrolloinnissa hyvänä asiana. Rahapelaaminen on liiketoiminta, joka monen maan lainsäädännön mukaan on ollut lähtökohtaisesti kiellettyä, ja jonka valtio on sitten poikkeusluvalla antanut jonkun yhtiön hoidettavaksi. Perusajatuksena on ollut rajoittaa toimintaa merkittävästi ja näin suojella ihmisiä rahapelaamisen lieveilmiöiltä. Tällainen toiminta tuotti tuloksia tilanteessa, jossa liiketoimintaa tehtiin vain asiamieskanavassa, mutta internetin myötä tilanne muuttui radikaalisti.

Yleisesti ajatellaan, että rahapeliliiketoiminnan tekeminen ja vastuullinen toiminta ovat toisiaan poissulkevia asioita. Tämä on lähtökohtaisesti virheellinen ajatusmalli. Rahapelien myynnin suuruudella ja peliongelmien määrällä ei ole suoraa korrelaatiota keskenään. Lisääntynyt rahapelien myynti ei automaattisesti lisää pelaamisesta aiheutuvien ongelmien määrää. Rahapelaamisen estämiseen pyrkivät vastuullisuustoimenpiteet eivät ole paras mahdollinen tapa peliongelmien ehkäisemiseen. Ongelmia pitää ehdottomasti pyrkiä vähentämään, mutta sitä varten on oltava tehokkaampia välineitä kuin pelaamisen vaikeuttaminen.

Perusajatus siitä, että monopoli itsessään ehkäisee peliongelmien syntymistä, on totaalisen väärä. Jos tuo oletus pitäisi paikkaansa, pitäisi Norjassa ja Suomessa olla vähiten peliongelmia koko Euroopassa. Näin ei kuitenkaan ole, vaan tilanne on jopa päinvastainen.

Yleisellä tasolla väärät oletukset aiheuttavat virheellisiä toimintamalleja ja epärealistisia tavoitteita. Hyvän rahapelijärjestelmän toimivuus ei riipu siitä, onko järjestelmä monopoli- vai lisenssipohjainen. Uskon, että monopoli voi olla hyvä malli, mutta se vaatii toimiakseen erinomaisen regulaation, joka ymmärtää liiketoiminnan perusedellytykset oikein. Pelkkä toiminnan rajoittaminen vie järjestelmältä sen legitimiteetin asiakkaiden silmissä. Tällaisessa tilanteessa viralliset rajoitukset eivät enää toimi. Aivan vastaavasti lisenssipohjainen järjestelmä voi aiheuttaa turhia ongelmia, jos regulaatio ei ole ajan tasalla.

Mikä Suomessa on mennyt pieleen? Olen tässä asiassa hieman jäävi, koska olin itse vahvasti mukana suunnittelemassa monopoliyhtiön toimintaa, kun uusi Veikkaus aloitti vuoden 2017 alussa. Uskon silti, että pystyn analysoimaan virheitä riittävän neutraalisti, varsinkin kun olen nyt ollut jo 2,5 vuotta pois yhtiön toiminnasta.

Suomessa valtio pyrki suojaamaan monopoliin perustuvaa rahapelijärjestelmää, kun se päätti yhdistää aiemmat kolme yhtiötä (Fintoto, RAY ja Veikkaus) yhdeksi yhtiöksi. Tavoitteena oli mahdollistaa tehokkaampi liiketoiminta, kun ei enää tarvinnut ehkäistä suomalaisten yhtiöiden keskinäistä kilpailua. Oletuksena oli siis lisääntyvät rahapelituotot ja tyytyväiset asiakkaat, jotka saavat kansainvälisen tason tuotteet ja palvelut omasta yhtiöstään. Yhden yhtiön mallin uskottiin myös auttavan rahapeliongelmien ehkäisemisessä, koska asiakkaiden kokonaispelaamista ja siitä aiheutuvia haittoja voidaan seurata yhdestä järjestelmästä.

Vuoden 2017 alusta voimaan tulleessa Arpajaislaissa painotettiin vahvasti vastuullista pelaamista. Lakitekstissä todettiin, että Veikkauksen tehtävänä on rahapelihaittojen ehkäiseminen. Itse asiassa tämä oli lain mukaan peliyhtiön ainoa tehtävä! Muutoksen yhteydessä puhutuista kahdesta muusta isosta tavoitteesta, kilpailukykyinen tarjoama ja tuottotason maltillinen kasvattaminen, ei laissa mainittu sanaakaan.

Uudella Veikkauksella on ollut alusta alkaen vaikeuksia saada lupia uusiin tuotteisiin ja palveluihin. Samaan aikaan kansainväliset rahapeliyhtiöt ovat jatkaneet tuote- ja palvelukehitystään, jonka tulokset ovat olleet helposti suomalaisten asiakkaiden saatavissa internetin ja mobiilikanavan kautta. Vaikka offshore-yhtiöt eivät ole saaneet markkinoida Suomessa, niin tieto yhtiöistä on levinnyt laajalle, ja yhä suurempi osa suomalaista pelaa rahapelejä muille yhtiöille kuin Veikkaukselle. Aiemmin hyvin kanavointitehtävästään huolehtinut Veikkaus on pudonnut rahapelimaailman kehityksen kärkijoukosta. Tämän vuoksi suomalaiset rahapelien aktiiviset pelaajat ovat siirtyneet muiden yhtiöiden asiakkaiksi.

Tilanne on eskaloitunut pikkuhiljaa. Veikkauksen myynti ja pelikate ovat laskeneet yhtiön jokaisena toimintavuotena. Veikkauksen pelikate oli noin 1,8 miljardia euroa, kun yhtiö aloitti toimintansa. Tämän vuoden ennusteen mukaan pelikate on noin 1,0–1,1 miljardia. Pudotusta on tapahtunut kuuden vuoden aikana noin 40 prosenttia! Veikkauksen markkinaosuus kaikesta Suomessa tapahtuvasta rahapelaamisesta oli 90 % tasolla, mutta nyt se on enää noin 2/3. Digitaalisissa kanavissa tapahtuvasta rahapelaamisesta Veikkauksen hallussa on vain 50 %, kun se kuusi vuotta sitten oli vielä noin 73 %. Surkein tilanne on erityisen kilpailluilla alueilla, kiinteäkertoimisessa vedonlyönnissä ja online kasinopeleissä, joissa Veikkauksen markkinaosuus on vain noin kolmasosa. Tämä siis tilanteessa, jossa Suomi kiristi edelleen rahapelilainsäädäntöä vuoden 2022 alusta alkaen ja vaikeutti lisää offshore-yhtiöiden toimintaa.

Surkea liiketoiminnallinen tilanne voisi olla perusteltua edes jollain tavalla, jos päätavoitteeksi asetettu rahapelihaittojen vähentäminen olisi toteutunut. Edellinen valtakunnan tason rahapeliongelmatutkimus tehtiin vuonna 2019. Tuolloin havaittiin, että rahapeliongelmien kokonaistasossa ei ollut tapahtunut merkittävää muutosta. Sen sijaan vakavista ongelmista kärsivien pelaajien määrä oli kasvanut jonkin verran. Vuoden 2019 jälkeen Veikkauksen pelien myynti ja pelikate ovat romahtaneet. Valitettavasti joudumme odottamaan vähintään vuoden ajan ennen kuin tiedämme, miten tämä on vaikuttanut peliongelmien määrään. Seuraava valtakunnan tason tutkimus tehdään ensi vuonna, ja tulokset lienevät selvillä 2024 alkupuolella. Veikkauksen omien pienimuotoisten tutkimusten mukaan peliongelmat ovat laskeneet jonkin verran, mutta erityisen suurta muutosta ei näyttäisi tapahtuneen.

Veikkaus ei saa kehittää liiketoimintaansa ja samaan aikaan peliongelmien määrässä ei näytä tapahtuvan toivottua kehitystä. Tiukentuneiden vastuullisuusvaatimusten, mm. pakollinen tunnistautuminen ja tiukat tappiorajat, seurauksena pelaaminen Veikkaukselle on vaikeutunut. Tämän seurauksena asiakkaat ovat siirtäneet pelaamistaan yhä enemmän muille yhtiöille. Suomalaisten kokonaispelaaminen näyttää olevan koronaepidemian jälkeen hieman kasvussa, mutta samaan aikaan Veikkauksen pelikate jatkaa kovaa laskua. Uusi tiukempi monopolilainsäädäntö näyttää siis ajavan asiakkaita offshore-yhtiöille. Rahat valuvat Suomen ulkopuolelle, asiakkaat eivät enää ole Suomen viranomaisten valvonnassa, ja peliongelmien määrä ei alene.

Tilanne ei voi jatkua näin ja nyt on kaikkien kannalta parempi muuttaa Suomen rahapelijärjestelmää. Tämä mielipide kuultiin Veikkauksen toimitusjohtajalta elokuussa, kun yhtiö kertoi H1/2022 tuloksestaan. Veikkaus siis ilmoitti itse, ettei se enää koe järkeväksi jatkaa monopoliyhtiönä ainakaan kilpailluilla rahapelitoiminnan alueilla. Vastaava monopoliyhtiön ilmoitus johti nopeaa rahapelijärjestelmän muutokseen sekä Tanskassa että Ruotsissa. Poliittisten puolueiden kommenteista päätellen näin tulee tapahtumaan myös Suomessa ensi vuonna pidettävien eduskuntavaalien jälkeen.

Kukaan ei vielä tarkalleen tiedä, minkälainen Suomen uusi rahapelijärjestelmä tulee olemaan ja milloin se tulee voimaan. Yritän parhaani mukaan auttaa poliittisia päättäjiä suunnittelemaan Suomelle parhaan mahdollisen mallin, jossa lainsäädäntö ja regulaatio pohjautuvat rahapeliliiketoiminnan kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Uskon, että uusi paljon parempi lainsäädäntö saadaan Suomessa voimaan 2–4 vuoden sisällä.

Vähentääkö Suomen uusi arpajaislaki peliongelmia?

Kirjoitin tämän kolumnin rahapelialan digitaaliseen www.lotterydaily.com julkaisuun ja teksti julkaistiin englanniksi 4.1.2022. Koska asia koskee lähinnä Suomea, niin kirjoitin nyt saman tekstin suomeksi.

Aloitan vuoden 2022 kirjoittamalla oman kotimaani Suomen rahapelijärjestelmän tilanteesta. Kirjoitin noin vuosi sitten ehdotetusta uudesta arpajaislaista, joka oli silloin lähdössä EU:n notifikaatioprosessiin. Suomen eduskunta hyväksyi tuon uuden lain juuri ennen joulua ja laki tuli voimaan 1.1.2022. Laissa on muutamia kohtia, joille on annettu siirtymäaika, minkä vuoksi osa uudistuksista toteutetaan vasta viimeistään vuoden 2023 aikana.

Hallitus on kertonut, että uuden arpajaislain tarkoituksena on auttaa Suomen säilyttämään rahapelien yksinoikeusjärjestelmä ja samalla mahdollistaa rahapeleistä aiheutuvien haittojen vähentäminen. Aiemmin faktisena tavoitteena on ollut myös rahapeleistä valtiolle ja edunsaajille kerättävien tuottojen optimointi, mutta nyt näyttää siltä, että tästä tavoitteesta on luovuttu. Vastuullinen pelaaminen on siis Suomen rahapelijärjestelmän selkeä uusi virallinen päätavoite. En kuitenkaan ole varma, että uusi laki auttaa saavuttamaan tämän tavoitteen.

Ennen kuin perustelen näkemystäni siitä, että uusi laki ei ole hyvä ratkaisu, käyn läpi lain myötä Suomessa muuttuvia asioita. Uuden lain myötä offshore-rahapeliyhtiöiden (ulkomaiset yhtiöt & PAF) toiminta tulee olemaan Suomessa entistä hankalampaa. Suomalaiset asiakkaat saavat edelleen pelata ulkomaisille peliyhtiöille, mutta yhtiöt eivät saa markkinoida ja suunnata myyntitoimenpiteitä Suomeen. Markkinointirajoitukset koskevat nyt myös yksittäisiä henkilöitä. Tällä muutoksella pyritään estämään erityisesti sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa lähinnä julkisuuden henkilöiden harjoittamaa toimintaa. Markkinointikiellon osalta on haasteena se, että laissa ei ole riittävän tarkasti määritelty sitä, mikä katsotaan markkinoinniksi ja myynninedistämiseksi.

Rahapelitoiminnan valvoja, Poliisihallitus, ylläpitää mustaa listaa yhtiöistä, joiden se katsoo rikkoneen markkinointikieltoa. Mikäli peliyhtiö ei muuta toimintaa, jonka regulaattori on katsonut laittomaksi, joutuu yhtiö mustalle listalle. Suomen on tarkoitus ottaa vuoden 2023 alusta alkaen käyttöön rahansiirtojen estot, jolla estetään suomalaisten asiakkaiden rahansiirrot offshore-yhtiöille. Pankkien ja maksuvälitysyritysten tulee estää rahansiirrot niille yhtiöille, jotka ovat joutuneet Suomen mustalle listalle. Tavoitteena oli myös estää rahansiirrot toiseen suuntaan eli peliyhtiöiltä asiakkaille. Tätä estoa ei kuitenkaan voitu toteuttaa, koska perustuslain tulkinnan mukaan asiakkailla on oikeus saada voitot laillisesti pelatuista peleistään. Koska pelaaminen ulkomaisille yhtiöille on edelleen laillista, niin voittojen maksua ei voida estää.

Äkkiä ajatellen saattaa näyttää siltä, että uusi arpajaislaki pyrkii suojelemaan monopoliyhtiö Veikkauksen toimintaa. Näin ei kuitenkaan käytännössä tapahdu. Veikkauksen toiminnalle tulee lisää rajoituksia. Yhtiön markkinointia rajoitetaan, pelaamisen määrälle tulee rajoituksia, vuoden 2023 loppuun mennessä kaikki rahapelaaminen on mahdollista vain tunnistautuneille asiakkaille, raha-automaattien määrää supistetaan paljon jne. Kaikkien näiden toimenpiteiden tavoitteena on vähentää Suomen rahapeliongelmien määrää.

Edellä mainitut toimenpiteet ovat jo aiheuttaneet merkittävän laskun Veikkauksen tuotossa. Suomen valtio ja edunsaajat saivat vielä muutama vuosi sitten rahapeleistä vuosittain noin 1,2 miljardin euron rahasumman. Nyt tuo summa on laskenut jo noin 700 miljoonan euron tasolle, eikä uusi laki tuo tähän tilanteeseen parannusta. Suomalaiset ovat kyselytutkimusten mukaan tukeneet rahapelien monopolijärjestelmää poikkeuksellisen vahvasti. Laaja edunsaajaverkosto on saanut monopoliyhtiön tuottoja vuosittain noin miljardi euroa, ja tuo verkosto on ollut suurin syy monopolijärjestelmän puolustamiseen. Nyt nuo syyt puolustaa järjestelmää ovat ainakin vähentyneet merkittävästi.

Veikkaus saa uuden lain myötä joitakin pieniä helpotuksia toimintaansa, mutta niiden tuottoja lisäävä vaikutus on kuitenkin korkeintaan muutamia kymmeniä miljoonia euroja. Tämän lisäksi Veikkaus saa nyt oikeuden perustaa B2B liiketoimintaan keskittyvän tytäryhtiön, josta odotetaan pitkällä tähtäimellä kymmenien miljoonien eurojen vuosituottoja. Uusi yhtiö keskittynee myymään rahapelituotteita ja niitä tukevia teknologisia ratkaisuita toisille peliyhtiöille. En voi tätä asiaa kommentoida neutraalisti, koska erimielisyys toiminnan sisällöstä oli suurin syy Veikkauksesta irtisanoutumiseeni. Joka tapauksessa toivotan onnea uuden yhtiön pyrkimyksille!

Uudesta laista aiheutuu siis harmia offshore-yhtiöille, monopoliyhtiö Veikkaukselle ja sen nykyisille edunsaajille. Tavallisten asiakkaiden näkökulmastakin laki aiheuttaa ainakin jonkin verran harmia, eikä siinä olen keskimääräisen asiakkaan kannalta mitään erityisen hyvää. Uusi arpajaislaki voi kuitenkin olla hyvä ratkaisu, jos se auttaa saavuttamaan valtion suurimman tavoitteen eli peliongelmien määrän laskun. Suomi on nyt selkeästi valinnut linjan, jossa rahapeleistä saatavilla tuotoilla ei ole enää samanlaista merkitystä kuin aiemmin. Vielä muutama vuosi sitten Veikkaus joutui tasapainoilemaan omistajansa ristiriitaisten tavoitteiden välillä, kun valtio odotti samaan aikaan lisää tuottoja ja vähemmän peliongelmia.

Avainkysymys on siis, tuleeko peliongelmat vähenemään Suomessa uuden lain myötä. Toivottavasti näin käy, mutta en ole siitä lainkaan varma. Virallisten tutkimusten mukaan noin kolme prosenttia suomalaisista kärsii peliongelmista, ja vajaat prosentti vakavista ongelmista. Tämä peliongelmien taso on pysynyt suunnilleen samana lähes koko 2000-luvun ajan. Veikkaus tekee omaa epävirallista rahapeliongelmien määrän seurantaa. Yhtiön tutkimusten mukaan peliongelmien määrä on vähentynyt koronaviruksen aikana hieman alle kahden prosentin tasolle. Suomen peliongelmista suurin osa on aiheutunut raha-automaattitoiminnasta. Nyt automaattien määrän vähentäminen, niiden pelaamisen salliminen vain rekisteröityneille asiakkaille sekä kyseisten laitteiden väliaikainen sulkeminen koronan takia ovat todennäköisesti parantaneet peliongelmien tilannetta. Uuden lain mukaan Veikkaus voi edelleen pitää raha-automaatteja kaikkialla Suomessa niin kutsutuissa avoimissa tiloissa kuten supermarkettien aulatiloissa, kahviloissa ja huoltoasemilla.

Nykyisessä monopolijärjestelmässä viranomaisen mahdollisuus valvoa toimintaa kohdistuu käytännössä vain monopoliyhtiöön. Uuden lain myötä regulaattori saa jonkin verran välineitä ja resursseja puuttua myös offshore-yhtiöiden toimintaan. Suomen rahapelaamisesta suuntautuu jo noin 1/3 muille yhtiöille kuin Veikkaukselle. Digitaalisissa kanavissa ulkomaisten yhtiöiden, mukaan lukien ahvenanmaalainen PAF, markkinaosuus on jo noin puolet. Joissakin tuoteryhmissä, kuten kiinteäkertoimisessa vedonlyönnissä, Veikkauksen markkinaosuus on enää korkeintaan neljännes. Pelaamista koskevat pelirajat eivät siis ulotu offshore-yhtiöihin, jolloin kenelläkään ei ole käsitystä yksittäisten ihmisten pelaamisen volyymeistä. Tässä tilanteessa mahdollisten peliongelmien ennalta ehkäiseminen on erittäin vaikeaa.

Suomessa järjestetään eduskuntavaalit huhtikuussa 2023. Sitä ennen emme saa virallisia tietoja uuden arpajaislain vaikutuksista peliongelmiin, mutta joku käsitys asiasta toivottavasti kuitenkin on. Edunsaajien saamat rahat eivät todennäköisesti enää tule suoraan Veikkauksen tuotosta vuoden 2024 alusta alkaen. Jos siis käy niin, että peliongelmat eivät vähene, edunsaajat eivät enää puolusta voimakkaasti Veikkauksen monopolia ja offshore-yhtiöiden markkinaosuus jatkaa kasvuaan, niin todennäköisyys siitä, että uusi eduskunta tekee päätöksen lisenssijärjestelmään siirtymisestä, on erittäin suuri. Ennustan, että Suomi seuraa Ruotsin tietä noin viiden vuoden sisällä.

Suomen rahapelitoiminta – tilannekatsaus elokuu 2021          

Olen kirjoittanut tämän tekstin yhteistyössä yhtiökumppanini Reijo Anttilan kanssa.

Markkinatilanne H1/2021

 • Koronavirus on edelleen vaikuttanut negatiivisesti Veikkauksen fyysisessä kanavassa tapahtuvaan rahapelitoimintaan. Pelisaleja ja raha-automaatteja on jouduttu pitämään kiinni.
 • Fyysisten raha-automaattien pakkotunnistautuminen tuli hajasijoitetuissa automaateissa voimaan tammikuussa 2021. Tämä tulee jatkossa pienentämään Veikkauksen pelikatetta merkittävästi.
 • Omien pelisalien raha-automaattien pakkotunnistautuminen tuli voimaan heinäkuussa 2021. Veikkauksen käyttämissä ulkomaisissa raha-automaateissa ei ollut tunnistautumisominaisuutta valmiina. Tämän vuoksi nämä automaatit jouduttiin sulkemaan Veikkauksen omissa pelisaleissa. Kyseiset automaatit tullaan avaamaan uudestaan, kun asiakkaan tunnistautuminen on niillä mahdollista. Epävirallisen tiedon mukaan asiakkaan tunnistautumispakko on romahduttanut Veikkauksen omista pelisaleista kertyvän pelikatteen.
 • Veikkaus käynnisti YT-neuvottelut elokuussa 2021. Yhtiön ilmoituksen mukaan sen tarkoituksena on vähentää myyntipaikkaorganisaatiosta noin 200 työpaikkaa. Tämän lisäksi yhtiö pyrkii tekemään satoja muita työntekijöitään koskevia organisatorisia muutoksia.
 • Digitaalista nopearytmistä rahapelaamista koskevat pelirajat laajentuvat syyskuussa 2021 koskemaan myös fyysisissä pelipisteissä tapahtuvaa raha-automaattipelaamista. Tämä tulee laskemaan Veikkauksen tuottoja edelleen. Fyysisiä raha-automaatteja on saanut tähän asti pelata niin paljon kuin haluaa, mutta jatkossa pelaajan on asetettava itselleen raja niin päivä- kuin kuukausikulutukseen. Digitaalisen kanavan kokemusten mukaan rajat tullaan asettamaan tiukoiksi. Arvioiden mukaan ongelmaisesti raha-automaatteja pelaavien määrä lasketaan kymmenissä tuhansissa, ja tämän joukon pelaaminen tulee laskemaan paljon. Arvioiden mukaan osa vähentyvästä pelaamisesta siirtynee tapahtuvaksi offshore-toimijoiden pelipalveluissa.  
 • Useasta eri lähteestä saatujen tietojen mukaan offshore-yhtiöiden pelikate Suomesta on ollut korona-aikana voimakkaassa kasvussa.
 • Erityisesti Veikkauksen fyysisessä kanavassa tapahtuva rahapelaaminen on valtavassa muutoksessa. Veikkauksen H1/2021 osavuosikatsauksen mukaan enää vain 45 % rahapelaamisesta tapahtui fyysisessä kanavassa ja 55 % kertyi digitaalisesta myynnistä. Vuonna 2019 fyysisen myyntikanavan osuus kokonaismyynnistä oli lähes 60 %. Tällä hetkellä jo noin 65 % suomalaisten kaikesta rahapelaamisesta tapahtuu digitaalisissa kanavissa. Parin vuoden sisällä tuo osuus ylittää 70 % rajan.

Arpajaislakiesitys 2021

 • Hallitusohjelman mukainen arpajaislain uudistamishanke käynnistettiin tammikuussa 2020, jolloin nimitettiin asiaa valmisteleva työryhmä.
 • Työryhmä sai esityksenä valmiiksi loppuvuodesta 2020. Lausuntokierrokset esityksestä käytiin alkuvuonna 2021.
 • Lakiesityksen avainkohdat ovat:
  • Laissa säädetään offshore-rahapelitarjonnan saavutettavuuden rajoittamiseksi maksuliikenne-estoista. Estot kohdistetaan arpajaislain vastaisesti markkinoiviin rahapeliyhtiöihin. Lakiesityksessä ei määritellä sitä, mikä katsotaan laittomaksi markkinoinniksi. Rahapelitoimintaa valvova viranomainen (Poliisihallitus) tekee asiasta tulkinnan. Regulaattori pitää laittomasti markkinoivista peliyhtiöistä ”mustaa listaa”. Pankkeja ja maksuliikenne palveluita tarjoavia yrityksiä velvoitetaan estämään rahaliikenne ”mustalla listalla” oleviin peliyhtiöihin.
  • Lakiin lisätään säännöksiä pelaajan pakollisesta tunnistautumisesta. Tämä koskee alkuvaiheessa luonnollisesti ainoastaan Veikkauksen toimintaa, mutta sitä voidaan pitää linjauksena, joka on voimassa myöhemmin myös mahdollisessa lisenssimarkkinatilanteessa.
  • Lakiin lisätään säännös arpajaislain vastaisten rahapelien markkinointia koskevan kieltopäätöksen ulottamisesta luonnollisiin henkilöihin. Tämän lisäksi tulee mahdollisuus hallinnollisen seuraamusmaksun määräämisestä arpajaislain vastaisesta markkinoinnista
  • Lakiesityksen mukaan Veikkaus saa luvan markkinoida vedonlyönti- ja totopelejä, vaikka niiden katsotaan kuuluvan pelituotteisiin, jotka voivat aiheuttaa merkittävästi peliongelmia.
  • Laissa täsmennetään Veikkauksen markkinointia ja rahapelien toimeenpanon valvontaa koskevia säännöksiä. Lisäksi lakiin lisätään säännökset raha-automaattien sijoittelusta ja omavalvonnasta.
  • Lakiin lisätään säännökset Veikkauksen mahdollisuudesta perustaa yritysten välistä liiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö muuta kuin rahapelitoimintaa varten sekä perustettavan tytäryhtiön toimintaa koskevista edellytyksistä ja rajoituksista.
 • Esitys lähetettiin huhtikuun 2021 lopussa EU:n notifikaatioprosessiin. EU-prosessin aloittamisella oli niin kiire, ettei Lainsäädännön arviointineuvoston lausuntoa ehditty saada ennen prosessin aloittamista. Arviointineuvoston myöhemmin tulleessa lausunnossa todetaan lakiesityksen valmistelussa olevan useita puutteita. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, ettei valmistelussa ole selvitetty muita mahdollisia vaihtoehtoja (esimerkiksi lisenssijärjestelmään perustuvaa lainsäädäntöä). Lakiesityksen perusteluista myös puuttuu taloudellisia laskelmia ja lakiesityksen vaikutusarvioita Ahvenanmaan PAF-yhtiön toimintaan.
 • Malta esitti heinäkuussa 2021 EU-notifikaatioprosessin yhteydessä lakiesityksestä ”Detailed opinion”-lausunnon. ”Detailed opinion” haastaa Suomen valtion perustelemaan tehtyjen ratkaisujen tarpeellisuutta ja oikeasuhtaisuutta. Suomella on 3 kuukautta aikaa antaa vastauksensa ja tehdä mahdolliset tarvittavat muutokset. Vaikka lakiesityksessä olevat toimet vaikuttavat esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi suurilta, niin lopputulema lienee se, että lakiesitys tulee pääpiirteittäin samana eduskunnan käsittelyyn. Epävirallisten tietojen mukaan Suomi on jo antanut vastauksensa ja ilmeisesti tehnyt lakiesitykseen vain pieniä muutoksia. Lakiesityksen odotetaan tulevan Suomen eduskunnan käsittelyyn lähiviikkoina – syyskuussa 2021.
 • Todennäköisyydet sille, meneekö esitys lainkaan läpi, meneekö se läpi esitetyn kaltaisena vai meneekö se läpi muutettuna vaihtelevat koko ajan. Veikkauksen taloudellisen tuloksen romahtaminen puoltaa lakimuutoksen jyräämistä läpi nopealla aikataululla. Lakimuutoksen lopputulos ei muuta tilannetta merkittävästi sen suhteen, että vakava keskustelu lisenssijärjestelmään siirtymisestä on edessä joka tapauksessa.
 • Tietojen mukaan näyttää varmalta, että nykyinen malli, jossa edunsaajien avustukset on kytketty suoraan Veikkauksen tuottoon, tullaan purkamaan. Muutosta valmistelemaan on nimetty työryhmä, jonka odotetaan antavan esitys asiasta vuoden 2021 loppuun mennessä. Tavoitteena on saada muutos voimaan vuoden 2024 alusta alkaen. Edunsaajien ja Veikkauksen tuoton suoran yhteyden katkaiseminen vaatii muutosta myös arpajaislakiin. Tämän vuoksi laki joudutaan avaamaan uudelleen joko vuonna 2022 tai 2023. Tässä yhteydessä on ainakin teoreettisesti mahdollista, että lakiin voitaisiin tehdä myös muita merkittäviä muutoksia.

Poliittinen tilanne

 • Poliittinen turbulenssi on kova. Hallituspuolueita sitoo hallitusohjelma, mutta tilanne on vaikea Veikkauksen tuottojen romahduksen takia. Poliitikot haluaisivat tukea Veikkauksen markkina-asemaa, mutta siihen ei ole keinoja. Tämän hetken tiedon mukaan arpajaislakiesitystä ajetaan edelleen läpi. Monopolijärjestelmään perustuvan rahapelilainsäädännön järkevyydestä on kuitenkin syntynyt keskustelua, ja hallituspuolueiden kansanedustajat ovat esittäneet asiasta eriäviä näkemyksiä.
 • Veikkauksen ja sen edunsaajien yhteys ollaan katkaisemassa viimeistään vuonna 2024. Sitä ennen Veikkauksen edunsaajien saama valtionavustus laskee jo melkoisesti. Veikkauksen tuotot ollaan siirtämässä normaaliin budjettiin, josta edunsaajien avustukset maksetaan kulloisenkin hallituksen tekemien budjettipäätösten mukaisesti.
 • Koko rahapelijärjestelmän muuttamisesta on alkanut poliittinen keskustelu. Veikkauksen markkinaosuus suomalaisten koko rahapelaamisesta laskee seuraavien vuosien aikana alle 70 %. Digitaalisissa kanavissa Veikkauksen markkinaosuus on lähellä 60 % rajaa, ja kilpailluilla pelituotealueilla (kasinopelit ja kiinteäkertoiminen vedonlyönti) arvion mukaan vain noin 35 %. Tämä kehityksen perusteella ei enää ole järkevää ja mahdollista jatkaa monopolijärjestelmällä. Kysymys on lähinnä siitä, missä vaiheessa järjestelmä muutetaan lisenssipohjaiseksi ja minkälainen monilupajärjestelmä luodaan.
 • On epätodennäköistä, että vielä seuraavakin Suomen hallitus päättäisi jatkaa rahapelien monopolijärjestelmällä. Seuraavan kerran vuonna 2023 toteutettavassa rahapeliongelmien väestötutkimuksessa ei voida odottaa ongelmien määrän laskeneen merkittävästi. Vähentynyt raha-automaattipelaaminen vähentää koettuja peliongelmia jonkin verran. Tämän vaikutuksen näkyminen väestökyselyssä on hyvin epätodennäköistä, koska digitaalisen rahapelaamisen osuus on räjähtänyt niin pelaamisessa kuin peliongelmien määrässä.
 • Digitaalisen pelaamisen osuus Suomen koko rahapelaamisesta saavuttaa pian 70 % tason. Veikkauksen markkinaosuus tuosta pelaamisesta on laskenut nopeasti lähelle 60 % tasoa. Tietyillä kilpailluilla tuotealueilla Veikkauksen osuus pelaamisesta on jo erittäin alhaisella tasolla, esimerkiksi kiinteäkertoimisessa vedonlyönnissä arvioilta vain noin 25 %. Tällaisessa markkinatilanteessa monopolijärjestelmällä ei voi enää jatkaa.

Huonoa arpajaislakia ei kannata runnoa väkisin läpi

Olen mielenkiinnolla seurannut Suomen pyrkimystä uudistaa rahapelilainsäädäntöään. Kuten jo tiedämme, niin tavoitteena on edelleen jatkaa yksinoikeuteen perustuvassa järjestelmässä niin, että monopolitoimija Veikkauksella olisi edelleen mahdollisuudet kanavoida rahapelien kysyntää omaan tarjoamaansa. Veikkaus ei voi kuitenkaan tehdä enää mitä tahansa, vaan tarjontaan tulee entistä enemmän rajoituksia, jotta vastuullisuutta voidaan lisätä ja sitä kautta mahdollisimman paljon ehkäistä rahapeliongelmien syntymistä. Tavoitteet kuulostavat hyviltä, mutta toteutus ontuu pahasti ja lopputulema ei vaikuta enää olevan tätä päivää.

Tarkennettu ehdotus uudesta arpajaislaista saatiin valmiiksi vihdoin huhtikuussa. Koska tavoiteaikataulu, laki voimaan 2022 alusta, on niin kiireinen, niin Suomi lähetti lain saman tien EU:n notifikaatioprosessiin. Tavoitteena oli saada EU:n kanta selville heinäkuun loppuun mennessä, jotta lakiin ehdittäisiin tehdä mahdolliset tarkennukset niin, että se tulisi eduskunnan käsittelyyn heti syysistuntokauden alussa syyskuussa.

Menettelyssä kiirehdettiin niin, ettei prosessiin kuuluvaa lainsäädännön arviointilausuntoa ehditty liittää mukaan. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi myöhemmin kriittisen lausunnon arpajaislakiesityksestä. Neuvoston mukaan esitys on teknisesti valmisteltu hyvin, mutta siinä ei ole selvitetty muissa EU-maissa käytössä olevaa lisenssipohjaista rahapelijärjestelmää. Ehdotettujen toimenpiteiden vaikutuksia ei ole myöskään analysoitu riittävästi tai lainkaan. Vaikuttaa siis siltä, että päätökset on tehty ensin ja sitten niille on vain kirjoitettu perustelut.

Uusi arpajaislaki sisältää mm. esityksen muille rahapeliyhtiöille kuin Veikkaukselle tapahtuvien rahansiirtojen estosta. Lakiesityksen perusteluissa estoilla arvioidaan olevan vähän vaikutusta Veikkauksen kanavointikykyyn ja tuottoihin. Arviointineuvosto toteaa ”Näin ollen valittu keino ei mahdollisesti ole kovin tehokas ongelmapelaamisen vähentämiseksi”. Miksi tällaista pankeille suurta työtä vaativaa lainsäädäntöä suunnitellaan? Suomalaisten asiakkaiden rahaliikenteen estämisestä aiheutuisi pankeille ja maksuvälitysfirmoille jopa suuremmat kulut kuin Veikkaus mahdollisesti saisi lisätuottoja. Jos maksujen blokeerauksella ei pyritä vähentämään peliongelmia, eikä lisäämään Veikkauksen tuottoja, niin mikä voi olla syynä tällaiseen ehdotukseen, joka lähtökohtaisesti on jo länsimaalaista ajatusmaailmaa vastaan?

Lakiesityksen perusteluissa ei ole myöskään kerrottu, minkälaisia vaikutuksia lailla olisi Ahvenanmaan peliyhtiön PAF:n nettiliiketoimintaan Manner-Suomessa asuvien asiakkaiden osalta. Tiedän, että rahaliikenteen estämisellä olisi dramaattisia vaikutuksia PAF:n toimintaan, joka pahimmillaan saattaisi loppua kokonaan. Tällä olisi iso vaikutus koko Ahvenanmaalle, joka saa yhtiön toiminnasta vuosittain noin 20 M€ tuotot. Rahansiirtoja on erittäin vaikeaa estää PAF:lle niin, ettei se koskisi myös yhtiön täysin luvallista rahapelitoimintaa Ahvenanmaan mantereella sekä laivoilla. Sellaiset toimet, joilla rahaliikenne estettäisiin myös laivoille ja Ahvenanmaalle, olisivat Ahvenanmaan itsehallintolain vastaisia, eikä sellaista päätöstä voida antaa.

Jos rahansiirtojen esto ei koskisi PAF:ia, niin se ei voisi myöskään koskea muita rahapeliyhtiöitä, jotka kohdistavat Suomeen korkeintaan saman tason asiakastoimenpiteitä, mm. suomenkieliset pelisivut ja asiakasviestit, kuin PAF tekee. Yhtiöitä tulee kohdella yhdenvertaisesti. Mikäli PAF:ia kohdellaan eri tavoin kuin muita, vahvistaa se Suomen tilanteeksi duopolin, joka ei ole EU-lainsäädännöllisesti hyväksyttävää. Tällainen tilanne johtaisi käytännössä Suomen rahapelijärjestelmän romuttumiseen.

Suomen arpajaislakiesitys on kohdannut ”odottamattomia” haasteita EU:n notikaatioprosessissa. Tosin itselleni ei ainakaan ollut mikään yllätys, että Maltan valtio kyseenalaisti ehdotuksen. Sen sijaan vakavuusaste, jolla Malta asian teki, yllätti ainakin jonkin verran. Prosessissa on mahdollista pyytää lisätietoja ja ottaa asia pöydälle kuukauden ajaksi. Tätä ainakin itse odotin Maltalta. Mutta Malta on nyt mennyt astetta pidemmälle ja on antanut asiasta ”Detailed opinion”-lausunnon, johon Suomella on nyt aikaa reagoida kolmen kuukauden ajan. Käytännössä tämä tarkoittanee sitä, että arpajaislakiesitys voi tulla eduskuntaan aikaisintaan lokakuun lopussa. Lain saamiselle läpi niin, että se tulisi voimaan ensi vuoden alusta, tulee todella kiire.

Malta esittää lausunnossaan epäilyä Suomen ilmoittamista syistä kokonaismuutokselle. Suomi on ilmoittanut, että lainsäädäntöä uudistetaan, jotta rahapelaamiseen liittyviä ongelmia voidaan ehkäistä nykyistä paremmin. Malta kyseenalaista sen, että monopoli olisi paras vaihtoehto tämän toteuttamiseksi ja peräänkuuluttaa tutkimustietoa asiasta. Kuten jo olen useaan otteeseen todennut, niin käsitykseni mukaan valmisteluprosessissa ei ole edes tutkittu muita mahdollisia vaihtoehtoja. On siis mielenkiintoista nähdä, miten Suomi perustelee monopolin ehkäisevän ongelmia paremmin kuin lisenssimallit.

Malta toteaa myös, että Suomen suunnittelemat markkinointirajoitukset ja maksujen blokeeraukset ovat EU-sopimusten vastaisia, jolloin Suomen pitää pystyä osoittamaan, että vähemmät toimenpiteet eivät riitä. Suomen lainperusteluissa ei ole mitään tutkimustietoa, jolla voitaisiin osoittaa näin isojen toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja oikeasuhteisuus. EU-tuomioistuin on todennut, että vaikka valtiot voivat rajoittaa rahapelien tarjoamista alueellaan, näiden rajoitusten on oltava perusteltuja ja niiden on oltava oikeasuhteisia ja sopivia yleisen edun mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomen pitäisi nyt siis pystyä osoittamaan, että sillä on todellinen tarve toimia vastoin EU:n yleisiä periaatteita.

Olin yllättynyt siitä, ettei Malta kiinnitä lausunnossaan mitään huomiota suunniteltuun uuteen kansainväliseen B2B-liiketoimintaan. Odotin, että joku taho kyseenalaistaa varmasti tällaisen suunnitelman tilanteessa, jossa Suomi jatkaa edelleen omalla markkinallaan yksinoikeuteen pohjautuvaa rahapelitoimintaa. Merkitseekö tämä sitä, että asia on kaikkien puolesta ok, vai onko kyseessä ”juoni”, jossa asiaan puututaan vasta kyseisen B2B-toiminnan alkaessa?

Kaiken kaikkiaan Suomen hallituksen tavoitteena on ollut vahvistaa Veikkauksen asemaa. Uudella lainsäädännöllä kuitenkin enemmän vaarannetaan kuin suojellaan rahapelimonopolia. Tämä tietysti nopeuttaa väistämättä edessä olevaa siirtymistä lisenssijärjestelmään. Mielestäni paras ratkaisu olisi, että nykyisen arpajaislakiesityksen annettaisiin raueta. Saman tien pitäisi kuitenkin aloittaa uusi valmistelu, jossa myös muut vaihtoehdot analysoitaisiin kunnolla, jolloin päätös Suomen rahapelijärjestelmästä tehtäisiin faktapohjaisesti. Samassa yhteydessä voitaisiin myös purkaa nykyinen Veikkauksen tuottojen jakomalli ja siirtää rahapelituottojen jako normaaliin budjettikäytäntöön.

RAHAPELILAINSÄÄDÄNTÖÄ UUDISTETAAN – ONKO JÄRKEÄ VAI EI?

Sisäasianministeriö julkaisi viime viikolla ehdotuksen Suomen uudeksi rahapelilainsäädännöksi. Virkamiehet ovat tehneet asiaan liittyvää valmistelutyötä lähes koko viime vuoden ajan. Työstä täytyy antaa valmistelijoille kehut, koska korona varmasti vaikeutti asiaa merkittävästi ja siitä huolimatta työ onnistuttiin tekemään annetussa aikataulussa. Työn lopputulos oli myös erinomainen, jos ottaa huomioon tehtävän toimeksiannon. Virkamiehet eivät ole vastuussa siitä, että työn poliittinen toimeksianto oli kaikkea muuta kuin järkevä.

Suomen nykyisen hallitusohjelman tavoitteena on turvata Veikkauksen yksinoikeus ja toimintaedellytykset. Tämän lisäksi tavoitteena on torjua rahapelihaittoja ja ohjata rahapelaamista Veikkauksen vastuulliseen ja valvottuun pelitarjontaan. Hallitusohjelmassa todetaan myös, että muiden rahapeliyhtiöiden markkinointiin puututaan ja etsitään keinoja rajoittaa pelaamista muiden peliyhtiöiden sivustoille.

Edellä mainittujen hallitusohjelmassa todettujen rahapelipolittiisten linjausten pohjalta Sisäministeriö asetti vuoden 2020 alkupuolella työryhmän valmistelemaan linjauksia Suomen uudeksi rahapelilainsäädännöksi. Lakiuudistuksen lähtökohtana oli, että Suomen rahapelijärjestelmä perustuu jatkossakin monopolijärjestelmään. Työryhmällä ei ollut siis mahdollisuuksia tehdä sellaista kunnollista valmistelutyötä, joka olisi analysoinut ja etsinyt Suomen rahapelijärjestelmän pohjaksi parhaan mahdollisen ratkaisun. Toimeksiannossa todettiin yksiselitteisesti, että valmistelun tulee pohjautua monopolimalliin, jolloin muissa maissa hyvin toimivia lisenssimalleja ei edes tutkittu.

Olen todennut monessa eri yhteydessä, että olen aina lähtökohtaisesti vastustanut monopoleja. Toisaalta olen Veikkaus-vuosinani oppinut ymmärtämään, että on olemassa liiketoiminnan alueita, joilla kilpailua on syytä rajoittaa. Rahapelaaminen kuuluu ehdottomasti toimintaan, jota valtioiden on syytä säädellä toimintaan mahdollisesti liittyvien ongelmien vuoksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että monopoli olisi automaattisesti paras ratkaisu toiminnan rajoittamiseen. Mielestäni on huonoa valmistelua, jos kaikkia mahdollisia järkeviä vaihtoehtoja ei analysoida, vaan yksi tärkeimmistä asioista päätetään ilman vaihtoehtojen tutkimista. Millä perusteella Suomen hallitus voi väittää, että se on asian valmistelussa edistänyt parhaalla mahdollisella tavalla kansalaistensa etua, kun mahdollisia parempia vaihtoehtoja kiellettiin tutkimasta?

Kokonaisuutena esitys uudeksi rahapelilainsäädännöksi on suuri pettymys. Ehkä odotin liikaa, kun toivoin näkeväni asioiden muuttuvan. Nyt on sellainen fiilis, että muutoksia on luvassa vain vähän ja ne vievät monia asioita jopa väärään suuntaan. Toivottavasti edes rahapelihaittojen suhteen tapahtuu kehitystä oikeaan suuntaan, mutta en ole siitäkään aivan varma. Rahapelihaittojen määrä on nimittäin Suomessa muuttunut 2000-luvun aikana käsittämättömän vähän siihen nähden, että pelaamisen volyymi on kasvanut merkittävästi. Rahapeliongelmista kärsivien suomalaisten osuus on ollut samalla noin 3 prosentin tasolla vuodesta toiseen. Sen sijaan vakavista rahapeliongelmista kärsivien määrä on jonkin verran lisääntynyt ja tähän ikävään kehitykseen toivon nyt saatavan apua. Palaan tähän aiheeseen kohta uudelleen, kun kommentoin fyysisistä raha-automaateista tehtyjä linjauksia.

Suomen rahapelipolitiikan ydinongelma on ollut liiketoimintaan liittyvien tuotto-odotusten ja samaan aikaan asetettujen vastuullisuusvaatimusten ristiriitaisuus. Suomen valtio ei ole pystynyt päättämään, kumpaa asiaa se pitää tärkeämpänä ja sen vuoksi rahapeliyhtiöillä, viime vuosina Veikkauksella, on ollut haasteita ymmärtää, mitä omistaja niiltä haluaa. Tuotto-odotukset ovat olleet korkealla, mutta samaan aikaan välineitä kilpailuun vastaamiseen ei ole annettu käyttää. Nyt vaikuttaa ilmeiseltä, että vastuullisuus on saanut ja on saamassa suuremman painoarvon. Positiivista on, että valinta on vihdoin saatu tehtyä, mutta mielestäni se tapahtuu aivan liian myöhään ja ei riitä enää pelastamaan tilannetta. Nyt on edessä iso riski, että peliongelmat eivät kehity haluttuun suuntaan ja samaan aikaan rahapelaamisesta saatavat tulot romahtavat ja ennen kaikkea Veikkauksen tulevaisuuden kilpailukyky menetetään lopullisesti.

Rahapelaamiseen on tulossa pakollinen tunnistautuminen, joka otetaan nyt ensimmäisenä käyttöön fyysisissä raha-automaateissa. Muihin rahapeleihin tunnistautumisvaade tulee voimaan seuraavien kahden – kolmen vuoden aikana. Tämä on vastuullisen pelaamisen kannalta hyvä uudistus, mutta se on samalla uudistus, joka tulee vaikuttamaan kaikista eniten rahapelituottojen laskemiseen. Tunnistautuneen pelaamisen mahdollinen positiivinen vaikutus liiketoimintaan perustuu asiakasdatan hyödyntämiseen. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että Veikkauksen mahdollisuutta käyttää nykyaikaisesti toimivan liikeyrityksen tavoin dataa tullaan rajoittamaan tai jopa kieltämään. Tämä osoittaa sen, ettei päättäjillä ole ymmärrystä siitä, mitä asiakasdatalla voidaan tehdä. Sen käyttäminen ei automaattisesti ole sama asia kuin peliongelmien lisääminen! Vaikuttaa siltä, että Veikkauksen ei edes haluta enää tekevän tuloksellista liiketoimintaa vaan korkeintaan laittavan pelinsä tarjolle, kuten tehtiin joskus 1990-luvulla. Harmittaa Veikkauksen asiantuntevien työntekijöiden puolesta!

Raha-automaattitoiminnassa tapahtui viime vuoden aikana merkittäviä muutoksia. Veikkaus päätti omaehtoisesti vähentää automaattien määrää paljon. Tosin automaattien sijoituspaikkojen määrä ei vähentynyt läheskään samassa suhteessa. Lisäksi nyt voimaan tullut muutos automaattien pelaamisesta vain tunnistautuneena on hyvä asia. Uuden lakiesityksen perusteluissa todetaan, että automaattien sijoittelussa tulisi pyrkiä ratkaisuihin, jotka minimoivat toiminnasta aiheutuvat pelihaitat. Uskon, että aika moni kuitenkin toivoi hajasijoitettujen raha-automaattien poistamista yleisistä avoimista tiloista, mutta näin ei siis tule tapahtumaan. En ole koskaan ymmärtänyt, miksi Suomessa automaatteja on saatu ja saadaan pitää täysin avoimissa tiloissa. Raha-automaattitoiminta sinällään on olennainen osa rahapelaamista, mutta mielestäni laitteiden paikka olisi lähinnä pelisaleissa sekä muissa ikärajavalvotuissa tiloissa Tanskan mallin mukaisesti. Näin ei tule kuitenkaan olemaan Suomessa edes uuden rahapelilainsäädännön jälkeenkään.

Ehdotetun lainsäädännön positiivisimpia uudistuksia on rahapelien markkinointiin tulevat tarkennukset. Lähtökohtana pidetään, että markkinoinnin tulisi olla maltillista ja sen pitäisi pyrkiä ohjaamaan pelaamista vähän haittoja aiheuttaviin peleihin. Nykyisen voimassa olevan lainsäädännön heikkoja kohtia on ollut markkinoinnin ja tuoteinformaation antamisen välinen määrittely. Olen aikanaan ollut itse suunnittelemassa tuota jakoa ja valmis nostamaan käden ylös virheen merkiksi. Olen tyytyväinen, että uuden lainsäädännön myötä pelikohdeinformaation jakamismahdollisuus poistuu. Hyvän lainsäädännön pitäisi sisältää mahdollisimman vähän tulkinnanvaraisuutta ja tältä osin tilanne näyttää nyt parantuvan.

Maksuliikenteen estojen käyttöön ottaminen saa verenpaineeni nousuun. Voisi olla kaikkien kannalta paras ratkaisu, etten totea tästä asiasta muuta kuin, että lukekaa Aki Pyysingin aiheesta kirjoittama blogi: https://www.sijoitustieto.fi/sijoitusartikkelit/viisikko-blokkaa-pelkasta-rajoittamisen-ilosta . Sen verran on kuitenkin pakko todeta, että eihän tässä uudistuksessa ole mitään järkeä! Uudistuksen taloudelliset vaikutukset ovat aivan olemattomat ja tällä ei saada pelihaittojakaan laskuun, joten miksi ihmeessä tällainen typeryys tehdään? Norjan kokemusten perusteella voi todeta, että estoilla voidaan rajoittaa pankkien ja suurimpien maksunvälittäjien toimintaa, mutta niiden tilalle tulee kuin sieniä sateella uusia valvonnan ulottumattomissa olevia toimijoita.

Henkilökohtaisesti mielenkiintoisin uudistusesitys on Veikkauksen, tai oikeastaan sen tytäryhtiön, mahdollisuus aloittaa uudentyyppinen liiketoiminta. Olen itse ollut tuollaisen tytäryhtiö, Veikkaus Solutions Oy, toimitusjohtajana ja viimeisimpänä Veikkaus-työnäni valmistelemassa uudelleen uuden liiketoiminnan aloittamista. Nyt lupa-asiat näyttäisivät menevän eteenpäin ja Veikkaukselle olisi tulossa mahdollisuus perustaa tytäryhtiö muuta kuin rahapelitoimintaa varten. Tarkoituksena on, että tytäryhtiö keskittyisi pelituotteiden ja palveluiden tarjoamiseen toisille yrityksille, eikä yhtiö saisi harjoittaa kuluttajille suunnattua rahapelitoimintaa. Tämä on pitkällä tähtäimellä erinomainen asia! Pelituotteiden ja palveluiden myyntisopimukset perustuvat tänä päivänä lähes pelkästään nk. revenue share-malliin, jossa myyvän yhtiön saama korvaus perustuu siihen, paljonko ostavan yrityksen asiakkaat lopulta pelaavat kyseisiä tuotteita. Toivottavasti Suomen viranomaiset eivät tulkitse tuollaista myyntiä rahapelitoiminnan harjoittamiseksi. Suuri mahdollisuus Veikkaukselle, joka on edelleen yksi maailman parhaimmista lottery-yhtiöistä, olisi kansainvälisen B2C-toiminnan aloittaminen. Rahapelien myyminen suoraan muiden maiden asiakkaille tuottaisi varmasti merkittävän paljon enemmän kuin peliyhtiöiden välinen kauppa. B2C-toiminta ei kuitenkaan ole mahdollista suomalaisen monopolijärjestelmän vallitessa. Tässä olisi ollut yksi merkittävä lisäsyy lisenssijärjestelmään siirtymiselle.

Loppuyhteenvetona voin todeta, että vastaus otsikossa esittämääni kysymykseen on EI. Tässä uudistuksessa ei ole kokonaisuutena mitään järkeä. Pidän paljon parempana vaihtoehtona tämän esitetyn muutoksen jättämistä kokonaan väliin ja siirtymistä lisenssijärjestelmän valmisteluun. Lisenssimallin perustelut ovat oman erillisen blogin paikka. Sitä ennen yritän tarkentaa viime kesänä tekemiämme erilaisiin rahapelijärjestelmävaihtoehtoihin liittyviä laskelmia, vaikka niitä ei kukaan olekaan tilannut, eikä niistä mahdollisesti kukaan ole edes kiinnostunut, vai onko?